'; } else{ document.getElementById(PLTS[cur1].portletId).innerHTML=response; } } catch(e){} var regx=new RegExp(']*?>([\\s\\S]*?)<\\/scr'+'ipt\\s*>|]*?\\/>','img'); var arr; while((arr = regx.exec(response)) != null){ if(arr.length){ if(arr.length >=2){ var regx2 = new RegExp("]*?\\bsrc=\\s*('[^>]*'|\"[^>]*\"|[\\S]*)\\s*\\/?>",'im'); var srcArr=regx2.exec(arr[0]); if(srcArr!=null){ var src= srcArr[1]; if(src){ if((src.charAt(0)=='"') || (src.charAt(0)=="'")){ src=src.substr(1,src.length-2); } loadScript(src); } } else{ execJavaScript(arr[1]); } } } } } cur1++; loadps(); } } function loadScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.src=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } function execJavaScript(s){ try{ var sc=document.createElement('script'); sc.type='text/javascript'; sc.language='javascript'; sc.text=s; document.body.appendChild(sc); }catch(e){} } window.onload=loadps;
當前位置 : 首頁  媒體民大
【湖北日報】中南民大苗族碩士生和同學一起發現8個新物種2019-02-28
【中國民族報】為唐詩宋詞注入新時代血液——記中南民族大學教授王兆鵬2019-02-26
【湖北日報】馬旭明赴中南民大調研并走訪政協委員2019-02-22
【人民網】樓管大叔拾金不昧 13年幫學生找回失物價值約26萬元2019-02-22
【中國民族報】淺談改革開放以來中國共產黨宣傳工作的經驗2019-02-15
【湖北日報】濃濃荊楚元素閃耀海內外2019-02-15
【長江日報】俄羅斯留學生連續兩年在漢過春節2019-02-09
【長江日報】武漢元素扮靚央視春晚2019-02-05
【湖北日報】荊楚元素閃耀央視春晚2019-02-05
【長江網】中南民大教師走進央視《國家寶藏》,現場試吃大漆2019-02-04
【湖北日報】16個民族的大學生同吃團年飯2019-02-04
【湖北之聲】留校學生的熱鬧團年飯2019-02-02
【中新網】武漢220余名各民族大學生同吃團年飯迎新春2019-02-02
【楚天都市報】好洋氣的年飯!2019-02-02
【中新網】16個民族220余名大學生同吃團年飯慶新春2019-02-01